Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Historie sdružení

Dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Počátek historie sdružení se datuje ke dni 1. 6. 1994, kdy na ustavující valné hromadě, konané v Dividílku na Masarykově náměstí ve Slaném bylo za účasti 12 obcí a společnosti Slavos s.r.o. založeno Zájmové sdružení měst a obcí Slánské obcí.

Předsedou valné hromady byl zvolen pan Pravoslav Vebr (tehdejší starosta města Slaný) a následně předsedou představenstva celého sdružení Ing. František Náprstek, dále místopředsedou představenstva byl zvolen jednatel spol. Slavos s.r.o. pan Milan Klapka a předsedou revizní komise Ing. Schmied, starosta obce Knovíz.     
Hlavním účelem, deklarovaným v Zakladatelské smlouvě, přijaté dne 12. 7. 1994, byla ochrana vodohospodářských zájmů účastníků, podpora vzájemné spolupráce a pomoci na úseku zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.

V průběhu následujících let sdružení měnilo počet členů a dále se rozvíjelo. Jedním z hlavních účelů sdružení bylo zajišťování finančních prostředků na financování společných projektů. Protože jako sdružení právnických osob bylo vyloučeno z možnosti žádat o dotace jak z českých, tak i evropských dotačních programů, bylo na valné hromadě konané dne 18. 7. 2001 rozhodnuto o změně právního statutu sdružení na Dobrovolný svazek obcí, podle §46 Zákona č. 128/2000 Sb.

Na této valné hromadě byly přijaty nové Stanovy sdružení a nová Zakladatelská smlouva. Ke dni této změny mělo sdružení 22 členských obcí.

Na valné hromadě sdružení konané dne 2. 5. 2018 byly přijaty opět nové Stanovy, které prošly částečnou změnou oproti verzi z roku 2001 (úprava majetkoprávních vztahů, snížení kvóru pro 1 hlas z 1000 na 500 obyv., zřízena funkce tajemník sdružení).
V průběhu let opět docházelo ke změnám počtu členů sdružení (v r. 2018 vystoupily ze sdružení obce Plchov, Vraný a Třebíz, které nejsou napojeny na společnou infrastrukturu a neodebírají pitnou vodu). K zatím poslední změně došlo na valné hromadě dne 10. 10. 2019, kdy přistoupily obce Přelíc a Želenice. Od tohoto data má sdružení 23 členských obcích (resp. 21 obcí, Městys Zlonice a Město Slaný). Seznam členů sdružení je k dispozici v záložce Členské obce.

Současným předsedou představenstva je Martin Jirák, místopředsedkyně Jitka Jeřábková. Oba zvoleni na valné hromadě dne 14.9.2021 (Martin Jirák – bydliště Vepřkova 637, Slaný). Vodohospodářské sdružení VSOSO dnes sídlí ve Slaném v areálu bývalého provozovatele Středočeských vodáren „Na Hájích“ (v ul. Politických vězňů 1523), kde se také nachází jedna z hlavních dominant města Slaný – věžový vodojem, který je současně jednou z významných položek majetku VSOSO. Tento areál VSOSO spoluvlastní s novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Slánské oblasti, společností Slavos Slaný, s.r.o., ve které je VSOSO 25 % společníkem.

Info

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí

Kontakty

Kontaktní informace

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí
Politických vězňů 1523, Slaný, 27401

info@vsoso.cz
+420-720 961 106

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů