Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Činnost

Hlavní účel a činnost Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Hlavní účel a činnost Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

• Jednotná správa a řízení skupinových vodovodů a kanalizací a dalších společných aktivit, které souvisí s výrobou a rozvodem vody a odvodem a likvidací odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku.

• Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujících či ohrožujících zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod jednotlivých členů.

• Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných vodohospodářských zařízení.

• Vytvoření a obhospodařování společného fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí, spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi majetku sloužícího pro zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod, vloženého do svazku k hospodářskému využití jednotlivými členskými obcemi či ve vlastnictví svazku.

• Společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod v rozsahu českých standardů.

• Racionální využívání zdrojů vody a činností, souvisejících s vodohospodářskými funkcemi složek přírodního prostředků regionu.

• Koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných obcí, souvisejících s dodávkami pitné vody a odvodem odpadních vod včetně koncepce tvorby cen pro vodné a stočné.

• Společná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání, zneškodňování, přepravě a likvidaci vodárenských a čistírenských kalů.

Orgány, kterými svazek obcí jedná:    předseda, místopředseda
Způsob zastupování:    Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku.

 

Info

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí

Kontakty

Kontaktní informace

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí
Politických vězňů 1523, Slaný, 27401

info@vsoso.cz
+420-720 961 106

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů