Nový zdroj pitné vody pro Slánsko

Oblast Slánska se po mnoha letech opět dočká nového zdroje pitné vody.

Nový zdroj pitné vody pro Slánsko

Oblast Slánska se po mnoha letech opět dočká nového zdroje pitné vody. V areálu Úpravny vody ve Studeněvsi se cca 50 m od objektu Úpravny podařilo nalézt nový zdroj pitné vody. Již provedené čerpací zkoušky potvrdily, že tento vrt bude pro oblast významným přínosem. Jeho vydatnost jsou 3 vteřinové litry za sec. a jak z hlediska síranů, tak i dalších sledovaných látek čerpaná voda splňuje předpoklady pro úpravu na vodu pitnou.


V tomto okamžiku je zpracována projektová dokumentace jak pro vystrojení vlastního vrtu, tak i pro napojení na objekt Úpravny. Proběhlo rovněž geodetické zaměření. Na Vodoprávní úřad města Slaný již byla také podána žádost o povolení pro odběr vody. Pokud veškeré povolovací a technické procesy proběhnou dle očekávání, nový vrt by měl začít produkovat vodu již počátkem srpna 2020.

Zdroj: Ing. F. Náprstek, předseda DSO VSOSO

Info

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí

Kontakty

Kontaktní informace

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti, dobrovolný svazek obcí
Politických vězňů 1523, Slaný, 27401

info@vsoso.cz
+420-606 654 362

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů